Ordonanța nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor - CAPITOLUL V Registrul național al multiplicatorilor

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL IV Registrul național al videogramelor CAPITOLUL VI Dispoziții comune →

CAPITOLUL V Registrul național al multiplicatorilor

Art. 30. -

(1) Persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care doresc să desfășoare pe teritoriul României activități de multiplicare a fonogramelor, videogramelor și/sau programelor pentru calculator pot desfășura aceste activități numai după înregistrarea în Registrul național al multiplicatorilor prin obținerea unei autorizații de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Puneri în aplicare (1)

(2) Registrul național al multiplicatorilor este organizat în formă electronică și cuprinde următoarele secțiuni:

a) secțiunea multiplicatori de discuri optice;

b) secțiunea multiplicatori de casete audio;

c) secțiunea multiplicatori de casete video.

(3) Înregistrarea în Registrul național al multiplicatorilor este obligatorie pentru operatorii economici care:

a) multiplică fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public;

b) intermediază, în afara României, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public.

(4) Operatorii economici care multiplică propriile fonograme, videograme și programe pentru calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 31, nu au obligația să se înregistreze în Registrul național al multiplicatorilor.

Art. 31. -

(1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanțe următoarele: Proceduri (1)

a) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator ce conțin prezentări ale unor organizații ori instituții;

b) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator destinate comunicării comerciale, ce nu fac obiectul comercializării directe ori indirecte, precum: prezentări de operatori economici, de produse sau servicii;

c) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator produse de către instituțiile de cult și cele de învățământ, comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituții sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;

d) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deținut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituții similare acestora ori cele cu caracter promoțional specifice activității instituțiilor culturale și comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituții culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;

e) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, în cadrul târgurilor, saloanelor și al altor manifestări expoziționale, cu condiția ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

f) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator conținând instrucțiuni de utilizare, documentații, conferințe, seminarii și altele asemenea, cu condiția ca acestea să nu facă obiectul comercializării prin magazine;

g) programe pentru calculator destinate utilizării interne de către instituții, organizații sau operatori economici și actualizările acestor programe cu condiția de a nu fi distribuite prin magazine;

h) programele pentru calculator realizate la comandă, ce urmează a fi utilizate de beneficiarul comenzii;

i) programele pentru calculator destinate instalării sau funcționării unor echipamente, precum și documentațiile aferente ce se comercializează împreună cu echipamentele respective;

j) copiile de lucru ale fonogramelor prevăzute la art. 16, precum și copiile autorizate de titularii de drepturi în vederea radiodifuzării;

k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi operatorilor economici care realizează activități de comunicare publică sau radiodifuzare.

(2) Înscrierea în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator prevăzute la alin. (1), precum și înregistrarea operatorilor economici care distribuie sau comercializează astfel de produse sunt facultative.

Art. 32. -

(1) În vederea autorizării, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 30 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip însoțită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).

(2) Autorizația se acordă persoanelor prevăzute la art. 30 alin. (1), care dețin echipamente de multiplicare industrială ce permit realizarea tuturor proceselor de multiplicare, respectiv: multiplicare, tampografie, ambalare, precum și un dispozitiv tehnic de verificare a calității. Puneri în aplicare (1)

(3) Condițiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, după consultarea structurilor asociative ale producătorilor și multiplicatorilor.

(4) Autorizația se eliberează numai după verificarea de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a condițiilor prevăzute la alin. (1)-(3).

Art. 33. -

(1) Fonogramele și videogramele fixate pe casete audio și, respectiv, casete video trebuie să conțină pe suprafața acestora următoarele informații:

a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;

b) titlul fonogramei sau videogramei;

c) simbolul (P) și/sau (C) însoțit de numele/denumirea ori marca titularului de drepturi, anul și țara în care a fost adusă prima dată la cunoștință publică.

(2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator fixate pe discuri optice trebuie să conțină informații pe ambele fețe, atât pe cea imprimată grafic, cât și pe banda circulară de identificare de pe fața activă, după cum urmează:

A. pe fața imprimată:

a) titlul fonogramei sau videogramei;

b) simbolul (P) și/sau (C) însoțit de numele/denumirea sau marca titularului de drepturi, anul și țara în care a fost adusă prima dată la cunoștință publică;

B. pe banda circulară de identificare:

a) titlul sau o parte identificabilă a acestuia;

b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

(3) Discurile optice trebuie să fie realizate prin injecție și să aibă inserate coduri de identificare a sursei, conform uzanțelor internaționale.

(4) Coperta trebuie să conțină denumirea și codul unic de înregistrare al operatorului economic care a tipărit coperta.

Art. 34. -

Persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul național al multiplicatorilor pentru activitatea de multiplicare a fonogramelor sunt obligate să întocmească un registru special, în care vor menționa în mod obligatoriu următoarele:

a) numele sau denumirea și datele de identificare ale furnizorilor de materii prime folosite în cadrul procesului de reproducere;

b) documentele financiar-contabile care atestă achiziționarea materiilor prime prevăzute la lit. a);

c) cantitatea și tipul materiilor prime achiziționate;

d) numele sau denumirea și datele de identificare ale persoanelor fizice ori juridice care solicită reproducerea de discuri optice, casete audio și casete video;

e) seria și numărul certificatului de înregistrare în registrele naționale pentru persoanele care solicită reproducerea;

f) numărul, titlurile și tipul discurilor optice și casetelor audio sau video multiplicate.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...