CAPITOLUL II Registrul național al fonogramelor -
← Art 11
CAPITOLUL II Registrul național al fonogramelor -
Art 13 →

Art. 12. -

(1) După primirea și analizarea cererii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale în care se vor menționa seriile și numărul marcajelor holografice.

(2) La prețul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural național.

(3) Marcajele holografice se eliberează numai persoanelor care prezintă o împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul solicitantului.

(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice solicitanților care:

a) nu au depus raportul lunar prevăzut la art. 15 alin. (1);

b) au comunicat, cu intenția de a eluda prevederile prezentei ordonanțe, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;

c) au aplicat marcaje holografice pe fonograme în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță.

(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului fonogramei, iar în situațiile prevăzute la alin. (4) lit. b) și c) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existenței situației respective.

(6) În scopul prevenirii eliberării unor cantități nejustificate de marcaje holografice, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se pot stabili, cu consultarea prealabilă a structurilor asociative ale producătorilor de fonograme, numărul maxim de marcaje holografice eliberate pentru o fonogramă, precum și condițiile de eliberare, în cazuri justificate, de cantități suplimentare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...