Constituirea și componența consiliului județean | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Consiliile locale -
SECȚIUNEA a 5 a Suspendarea mandatului de consilier local
SECȚIUNEA a 2 a Atribuțiile consiliului județean

CAPITOLUL VI Consiliul județean -
SECȚIUNEA 1
Constituirea și componența consiliului județean

Art. 87. - Practică judiciară (6)

(1) Consiliul județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Practică judiciară (6), Doctrină (2)

(2) Consiliul județean este compus din consilieri județeni, aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile legii. Doctrină (1)

Art. 88. - Modificări (2), Reviste (1), Doctrină (1)

Numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor județului, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează: Doctrină (1)

Numărul locuitorilor județului Numărul consilierilor
- până la 350.000 31
- între 350.001 - 500.000 33
- între 500.001 - 650.000 35
- peste 650.000 37

Art. 89. - Modificări (2), Practică judiciară (2), Doctrină (1)

Pentru validarea mandatelor consilierilor județeni se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 30, instanța competentă fiind tribunalul. Practică judiciară (1)

Art. 90. - Modificări (3), Doctrină (1)

La constituirea consiliului județean se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 31-35.

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...