Art 61 Primarul și viceprimarul | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Primarul și viceprimarul -
Art. 61.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale, în condițiile legii. Compartimentele funcționale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari publici și personal contractual. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Primarul conduce serviciile publice locale. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 61 din Legea nr. 215/2001 republicată, primarul îndeplinește ofuncție de autoritate publică. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În privința primăriei este evident că aceasta nu are oorganizare de sine stătătoare. Astfel, primăria se constituie din primar, care este șeful administrației publice locale și al aparatului propriu de specialitate (art. 61 din Legea nr. 215/2001, republicată), viceprimari, care au statutul unor adjuncți ai primarului, cărora acesta le delegă unele din atribuțiile sale [art. 57 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată] secretarul unității administrativ-teritoriale, care este un funcționar public de conducere și din aparatul de specialitate al primarului, adică din entități care constituie de fapt organe de conducere ale persoanei juridice (primarul, viceprimarii și secretarul), respectiv ale unității administrativ-teritoriale și din funcționarii consiliului local. Legea însăși caracterizează primăria doar ca pe ostructură funcțională permanentă, care nu poate fi decât aunității administrativ-teritoriale, structură acărei existență este impusă de caracterul deliberativ și nepermanent al activității consiliilor locale, acestea lucrând în ședințe ordinare lunare sau în ședințe extraordinare. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Răspunderea primarului. Regimul juridic al răspunderii primarului este guvernat de principiul conform căruia în exercitarea atribuțiilor sale, primarul este ocrotit de lege, ceea ce nu exclude intervenția unor forme de răspundere. Articolul 61 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, prevede că primarul îndeplinește ofuncție de autoritate publică. Existența acestui principiu nu înseamnă că primarul este exonerat de orice formă de răspundere. Prin art. 128 se instituie orăspundere administrativă, civilă, contravențională sau penală, după caz, pentru primar, viceprimar, consilieri, prefecți, subprefecți, secretari generali, precum și pentru personalul din aparatul propriu pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor care le revin, potrivit legii. Sunt consacrate două sancțiuni specifice răspunderii administrativ disciplinare aprimarului, și anume suspendarea din funcție și demiterea. În caz de suspendare sau de vacanță apostului, atribuțiile sale sunt îndeplinite de viceprimar, până la data validării primarului nou ales. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Art 51 Funcționarea consiliului local
Art 52 Funcționarea consiliului local
Art 53 Funcționarea consiliului local
Art 54 Funcționarea consiliului local
Art 55 Dizolvarea consiliului local
Art 56 Suspendarea mandatului de consilier local
Art 57 Primarul și viceprimarul
Art 58 Primarul și viceprimarul
Art 59 Primarul și viceprimarul
Art 60 Primarul și viceprimarul
Art 61 Primarul și viceprimarul
Art 62 Primarul și viceprimarul
Art 63 Primarul și viceprimarul
Art 64 Primarul și viceprimarul
Art 65 Primarul și viceprimarul
Art 66 Primarul și viceprimarul
Art 67 Primarul și viceprimarul
Art 68 Primarul și viceprimarul
Art 69 Primarul și viceprimarul
Art 70 Primarul și viceprimarul
Art 71 Primarul și viceprimarul
Reviste:
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Răspunderea statului pentru erori judiciare. Răspunderea judecătorilor și procurorilor. Acțiunea în regres. Eroare judiciară
Unele considerații privind natura raporturilor juridice dintre primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială
Stabilitate legislativă și codificare în administrația publică
11. Admisibilitatea acțiunii în contencios administrativ. Refuz nejustificat
Despre concesionarea și închirierea pajiștilor proprietatea publică a comunelor, orașelor și municipiilor
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...