Art 6 Regimul general al autonomiei locale | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Regimul general al autonomiei locale -
Art. 6.
- Jurisprudență

(1) Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii și autoritățile administrației publice de la nivel județean se bazează pe principiile autonomiei, legalității, responsabilității, cooperării și solidarității în rezolvarea problemelor întregului județ. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În relațiile dintre autoritățile administrației publice locale și consiliul județean, pe de o parte, precum și între consiliul local și primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Autoritățile administrației publice locale funcționează, în principal, pe baza principiului autonomiei, deconcentrării și descentralizării, dar acest lucru nu exclude anumite raporturi cu prefectul, cu Guvernul, cu consiliul județean. Articolul 6 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, prevede că raporturile dintre administrația publică județeană și cea locală se bazează pe următoarele principii: principiul autonomiei; principiul legalității; principiul responsabilității; principiul cooperării și solidarității în rezolvarea problemelor întregului județ. Pentru aîntări și mai mult caracterul autonom al administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale, același articol, în alineatul al doilea, vine cu precizarea că între administrația publică locală și cea județeană nu există raporturi de subordonare. Raporturi de subordonare nu există nici între consiliul județean și prefect, consiliul local și prefect, consiliul județean și local și Guvern. Guvernul, potrivit art. 102 alin. (1) din Constituție, „exercită conducerea generală aadministrației publice”, normă care nu poate fi interpretată în sensul că el subordonează întreaga administrație publică. Există autorități publice care îi sunt subordonate, cum ar fi autoritățile centrale de specialitate subordonate lui sau prefectul, dar și organe care nu se află în raporturi de subordonare față de Guvern, situație în care se găsesc autoritățile autonome centrale și locale (V. Vedinaș, Drept administrativ, ed. a3-a, p. 395). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Art 1 Regimul general al autonomiei locale
Art 2 Regimul general al autonomiei locale
Art 3 Regimul general al autonomiei locale
Art 4 Regimul general al autonomiei locale
Art 5 Regimul general al autonomiei locale
Art 6 Regimul general al autonomiei locale
Art 7 Regimul general al autonomiei locale
Art 8 Regimul general al autonomiei locale
Art 9 Regimul general al autonomiei locale
Art 10 Regimul general al autonomiei locale
Art 11 Regimul general al autonomiei locale
Art 12 Regimul general al autonomiei locale
Art 13 Regimul general al autonomiei locale
Art 14 Regimul general al autonomiei locale
Art 15 Regimul general al autonomiei locale
Art 16 Regimul general al autonomiei locale
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...