Art 49 Funcționarea consiliului local | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliile locale - Funcționarea consiliului local -
Art. 49.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Jurisprudență

(2) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 49 din lege: „hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Aducerea la cunoștință publică ahotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect”. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Suspendarea actelor administrative este ogaranție aasigurării legalității, ce intervine însă în cazuri de excepție, în situații limită. Ea are în vedere fie întreruperea vremelnică aproducerii de efecte juridice (ceea ce înseamnă că actul era în vigoare), fie amânarea temporară aproducerii de efecte juridice. Spre exemplu, potrivit art. 49 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, „Aducerea la cunoștință publică ahotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect”. Este introdusă astfel osuspendare pe operioadă determinată aactelor administrative normative adoptate de consiliul local, prevedere la care se face trimitere și în cazul actelor administrative normative ale celorlalte autorități locale autonome. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Art 39 Funcționarea consiliului local
Art 40 Funcționarea consiliului local
Art 41 Funcționarea consiliului local
Art 42 Funcționarea consiliului local
Art 43 Funcționarea consiliului local
Art 44 Funcționarea consiliului local
Art 45 Funcționarea consiliului local
Art 46 Funcționarea consiliului local
Art 47 Funcționarea consiliului local
Art 48 Funcționarea consiliului local
Art 49 Funcționarea consiliului local
Art 50 Funcționarea consiliului local
Art 51 Funcționarea consiliului local
Art 52 Funcționarea consiliului local
Art 53 Funcționarea consiliului local
Art 54 Funcționarea consiliului local
Art 55 Dizolvarea consiliului local
Art 56 Suspendarea mandatului de consilier local
Art 57 Primarul și viceprimarul
Art 58 Primarul și viceprimarul
Art 59 Primarul și viceprimarul
Reviste:
Taxe speciale. Cerere anulare decizie de impunere. Lipsa petitului privind anularea actului administrativ cu caracter normativ. Admitere recurs
12. Taxă locală pentru cultură și sport
Nulitatea actelor administrative. Corelația nulitate – revocare – inexistență. Aspecte controversate în doctrină, legislație și jurisprudență
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...