Art 46 Funcționarea consiliului local | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 45 Funcționarea consiliului local Art 47 Funcționarea consiliului local

CAPITOLUL II Consiliile locale - SECȚIUNEA a 3-a Funcționarea consiliului local -
Art. 46.
- Referințe (1), Practică judiciară (25), Reviste (1)

(1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Practică judiciară (30), Reviste (1)

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (7), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...