Art 46 Funcționarea consiliului local | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliile locale - Funcționarea consiliului local -
Art. 46.
- Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Art 36 Atribuțiile consiliului local
Art 37 Atribuțiile consiliului local
Art 38 Funcționarea consiliului local
Art 39 Funcționarea consiliului local
Art 40 Funcționarea consiliului local
Art 41 Funcționarea consiliului local
Art 42 Funcționarea consiliului local
Art 43 Funcționarea consiliului local
Art 44 Funcționarea consiliului local
Art 45 Funcționarea consiliului local
Art 46 Funcționarea consiliului local
Art 47 Funcționarea consiliului local
Art 48 Funcționarea consiliului local
Art 49 Funcționarea consiliului local
Art 50 Funcționarea consiliului local
Art 51 Funcționarea consiliului local
Art 52 Funcționarea consiliului local
Art 53 Funcționarea consiliului local
Art 54 Funcționarea consiliului local
Art 55 Dizolvarea consiliului local
Art 56 Suspendarea mandatului de consilier local
Reviste:
Acțiunea în constatarea nulității hotărârii adoptate de consiliul județean. Conflict de interese constatat de Agenția Națională de Integritate. Calitate procesuală activă. Regimul juridic al nulității în materia contenciosului administrativ; relevanța distincției între nulitatea relativă și nulitatea absolută
Noi propuneri privind alegerea viceprimarilor și vicepreședinților de consiliu
Răspunderea penală a aleșilor locali - tendințe de racordare la noile provocări legislative și jurisprudențiale
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Lipsa calității procesuale active a primarului de a ataca în fața instanței de contencios administrativ hotărârile adoptate de consiliul local sau, după caz, consiliul general al municipiului București
Act administrativ. Suspendare parțială. Condiții de admisibilitate
;
se încarcă...