Art 3 Regimul general al autonomiei locale | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 2 Regimul general al autonomiei locale Art 4 Regimul general al autonomiei locale

CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale -
Art. 3.
- Referințe (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (31), Doctrină (1)

(1) Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii. Jurisprudență (1), Practică judiciară (10), Reviste (3)

(2) Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Modificări (2), Practică judiciară (3)

(3) Dispozițiile alin. (2) nu aduc atingere posibilității de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetățenilor la treburile publice, în condițiile legii. Doctrină (1)

(4) Prin colectivitate locală se înțelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială. Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...