Art 121 Administrarea bunurilor | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Bunuri și lucrări publice - Administrarea bunurilor -
Art. 121.
- Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalitățile prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Donațiile și legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu votul majorității consilierilor locali sau județeni, după caz, în funcție. Doctrină (1)

(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale se face în condițiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însușit de consiliul local. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 121 alin. (1) din Legea administrației publice locale: „Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la art. 120 alin. (1), intrate în proprietatea acestora prin modalitățile prevăzute de lege”. Lor li se aplică dispozițiile de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Numai bunurile domeniului privat pot fi înstrăinate prin vânzare, ca urmare ahotărârii consiliilor locale sau consiliilor județene. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    De asemenea, art. 6 teza aII-a din Legea nr. 18/1991 este în sensul că domeniul privat este supus dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel; prin art. 4 teza finală din Legea nr. 213/1998 se arată expres că asupra bunurilor din domeniul lor privat statul și unitățile administrativ-teritoriale au un drept de proprietate privată, pentru ca art. 5 alin. (2) să prevadă că regimul juridic al acestor bunuri este cel de drept comun, dacă legea nu dispune altfel; conform art. 121 alin. (2) din Legea [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Pentru ca o donație sau un legat să nu instituie sarcini împovărătoare pentru bugetul statului este necesar ca intrarea unui bun prin donație sau legat să fie aprobată prin hotărâre aGuvernului care să autorizeze instituția publică să accepte oferta de donație sau legat. La nivelul unităților administrativ-teritoriale acceptarea donațiilor și legatelor cu sarcini se realizează „numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, aconsiliului județean, cu votul majorității consilierilor locali sau județeni, după caz, în funcție”, potrivit art. 121 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (C.-S. Săraru, op. cit., 2016, p. 301). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Art 111 Inițiativa cetățenească
Art 112 Administratorul public
Art 113 Administratorul public
Art 114 Administratorul public
Art 115 Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora
Art 116 Secretarii unităților administrativ-teritoriale
Art 117 Secretarii unităților administrativ-teritoriale
Art 118 Contravenții și sancțiuni
Art 119 Administrarea bunurilor
Art 120 Administrarea bunurilor
Art 121 Administrarea bunurilor
Art 122 Administrarea bunurilor
Art 123 Administrarea bunurilor
Art 124 Administrarea bunurilor
Art 125 Lucrările publice
Art 126 Lucrările publice
Art 127 Lucrările publice
Art 128 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 129 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 130 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 131 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
CCR: Locuință de la consiliul local pentru un cadru didactic
Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Calificarea cererii de anulare a hotărârii consiliului local prin care solicită trecerea bunului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale. Cadru procesual
Recurs incident. Condiții/Incident recourse. Conditions
Este încălcat principiul autonomiei locale dacă autoritățile administrației publice locale nu pot să dispună liber de bunurile aflate în domeniul lor privat?
Act administrativ individual. Bun aflat în domeniul privat. Concesionare. Temei legal/Individual administrative act. Good under the private property. Concession. Legal basis
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...