Art 120 Administrarea bunurilor | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Bunuri și lucrări publice - Administrarea bunurilor -
Art. 120.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Aparțin domeniului public de interes local sau județean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Unitățile administrativ-teritoriale sunt: comunele, orașele (care pot fi declarate municipii, în condițiile legii) și județele, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Constituție și cu art. 18 din Legea nr. 215/2001.Ca persoane juridice de drept public, acestea sunt titulare ale dreptului de proprietate publică asupra bunurilor din domeniul public (art. 3 din Legea nr. 213/1998 și art. 119 și art. 120 din Legea nr. 215/2001). Atribuțiile privind gestionarea acestor bunuri sunt exercitate de consiliul local [art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001] și, respectiv, consiliul județean [art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001]. Potrivit art. 12 alin. 5 teza aII-a din Legea nr. 213/1998, în litigiile referitoare la dreptul de proprietate publică, unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de către consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București, respectiv, de către consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, președintelui consiliului județean sau primarului, iar aceștia – la rândul lor – pot desemna un alt funcționar sau un avocat care să îi reprezinte în fața instanței (M. Nicolae, Considerații asupra Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în Dreptul nr. 6/1999, p. 7). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 120 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, actuala lege în domeniu, „aparțin domeniului public de interes local sau județean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Dintre caracterele specifice ale dreptului de proprietate publică, art. 136 alin. (4) teza I reglementează doar inalienabilitatea. Legea nr. 213/1998 face oenumerare completă în art. 11: „Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile (…)” (pentru constituționalitatea acestui text, ase vedea D.C.C. nr. 143/2003). Dispoziții similare se regăsesc în art. 5 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, în art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, iar art. 1844 C. civ.. menționează – generic – imprescriptibilitatea bunurilor proprietate publică. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Particularitățile prin care domeniul public se delimitează de domeniul privat au fost pentru prima dată prevăzute în legislația postdecembristă, chiar înainte de adoptarea Constituției din 1991, prin art. 74 alin. (1) [devenit art. 82 alin. (1), în urma republicării din 1996] din Legea administrației publice locale nr. 69/1991 (în varianta inițială) care dispunea expres că „bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile”, ele menținându-se și în actuala reglementare, Legea administrației publice locale nr. 215/2001, în art. 120 alin. (2). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 215/2001:
Art 110 Inițiativa cetățenească
Art 111 Inițiativa cetățenească
Art 112 Administratorul public
Art 113 Administratorul public
Art 114 Administratorul public
Art 115 Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora
Art 116 Secretarii unităților administrativ-teritoriale
Art 117 Secretarii unităților administrativ-teritoriale
Art 118 Contravenții și sancțiuni
Art 119 Administrarea bunurilor
Art 120 Administrarea bunurilor
Art 121 Administrarea bunurilor
Art 122 Administrarea bunurilor
Art 123 Administrarea bunurilor
Art 124 Administrarea bunurilor
Art 125 Lucrările publice
Art 126 Lucrările publice
Art 127 Lucrările publice
Art 128 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 129 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 130 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Recurs incident. Condiții/Incident recourse. Conditions
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...