Art 102 Președintele și vicepreședinții consiliului județean | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 101 Președintele și vicepreședinții consiliului județean Art 103 Președintele și vicepreședinții consiliului județean

CAPITOLUL VI Consiliul județean - SECȚIUNEA a 4-a Președintele și vicepreședinții consiliului județean -
Art. 102.
- Practică judiciară (9), Doctrină (1)

(1) Președintele consiliului județean reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și în justiție. Practică judiciară (3)

(2) Președintele răspunde în fața consiliului județean de buna funcționare a administrației publice județene. Modificări (2)

(3) Aparatul de specialitate al consiliului județean este subordonat președintelui acestuia. Funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean se bucură de stabilitate în funcție, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...