Art 101 Președintele și vicepreședinții consiliului județean | Lege 215/2001

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VI Consiliul județean - SECȚIUNEA a 3-a Funcționarea consiliului județean -
Art 100 Funcționarea consiliului județean
Art 102 Președintele și vicepreședinții consiliului județean

CAPITOLUL VI Consiliul județean - SECȚIUNEA a 4-a Președintele și vicepreședinții consiliului județean -
Art. 101.
- Practică judiciară (3), Reviste (1)

(1) Consiliul județean alege dintre membrii săi un președinte și doi vicepreședinți. Modificări (2), Doctrină (1)

(2) Președintele și vicepreședinții se aleg cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție. Modificări (2), Practică judiciară (1), Reviste (1)

(3) Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților consiliului județean se face cu votul secret al majorității consilierilor în funcție, la propunerea a cel puțin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților consiliului județean nu se poate face în ultimele șase luni ale mandatului consiliului județean. Modificări (2), Doctrină (1)

(4) Pe durata mandatului, președintele și vicepreședinții consiliului județean primesc o indemnizație lunară, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcțiilor de președinte, respectiv de vicepreședinte al consiliului județean, care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Președintele și vicepreședinții consiliului județean nu beneficiază de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (1), Reviste (1)

(5) Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite.

Acesta este un fragment din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...