DECLARAȚIE privind apartenența la identitatea culturală română | Lege 299/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ -
DECLARAȚIE
privind apartenența la identitatea culturală română

Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . ., cetățean(ă) al (a) . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/pașaportul seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., declar prin voința mea liber exprimată și pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.

În această calitate înțeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, și să mi le exercit cu bună-credință, pentru afirmarea identității mele culturale române.

Declar că datele de mai sus sunt corecte și că am luat cunoștință de prevederile Codului penal al României privind falsul în înscrisuri (~art. 288~-~293~) și sancțiunile aplicabile.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni/Ambasada României la ...................../Consulatul General al României la ......................., certifică faptul că prezenta declarație a fost dată de dl/dna .................. pe propria răspundere și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...