Art 13 | Lege 299/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 13. -

(1) Se reorganizează Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni sub forma Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe și în coordonarea directă a secretarului de stat pentru românii de pretutindeni. Institutul are sediul în municipiul București. Modificări (2)

(2) Atribuțiile principale ale Institutului sunt:

a) promovarea valorilor culturii naționale în rândul comunităților românești autohtone din vecinătatea României; Modificări (1)

b) asigurarea, prin anul pregătitor, a cadrului necesar pentru însușirea limbii, culturii și a civilizației românești de către bursierii statului român; Modificări (1)

c) perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română/în limba română în comunitățile românești din vecinătatea României; Modificări (1)

d) realizarea de studii, analize, cercetări privind comunitățile românești din vecinătatea României, în parteneriat cu instituții publice și organizații neguvernamentale de profil; Modificări (1)

e) organizarea de evenimente cu caracter cultural, artistic, științific, educațional, documentar, cu preponderență pentru tinerii români din comunitățile aflate în vecinătatea României, în colaborare cu alte instituții de specialitate; Modificări (1)

f) facilitarea dialogului și a colaborării atât a personalităților românești din afara granițelor, cât și a organizațiilor reprezentative ale etnicilor români din vecinătatea României, în scopul conturării unui cadru adecvat comunicării pe segmente socioprofesionale distincte; Modificări (1)

g) dezvoltarea de activități specifice, în beneficiul culturii, al civilizației naționale și al imaginii României în lume; Modificări (1)

h) conceperea de proiecte și programe educaționale pentru membrii comunităților românești de pretutindeni; Modificări (1)

i) editarea unor lucrări de referință privind problematica comunităților românești.

(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar. Modificări (1)

(4) Institutul derulează programe de pregătire pentru însușirea terminologiei de specialitate a instituțiilor de învățământ, ale căror cursuri le vor urma persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) -d), și pentru promovarea valorilor culturale românești. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Studenții și cursanții Institutului pot fi bursieri ai statului român, beneficiază de cazare gratuită în spațiile Institutului și pot beneficia de cazare gratuită în căminele studențești pe perioada anului pregătitor. Modificări (1)

(6) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Modificări (2)

(7) Veniturile proprii provin din:

a) activități de cercetare științifică;

b) asistență de specialitate și consultanță;

c) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;

d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal constituite.

(8) Persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) -d) beneficiază de cazare gratuită în cămine studențești pe perioada efectuării studiilor în România, cu condiția dovedirii resurselor insuficiente, în condițiile legale prevăzute pentru cetățenii români.

(9) Autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale în care se realizează activitățile organizate sau coordonate de către Institut vor acorda asistența necesară pentru a asigura, în condițiile convenite, spațiile și echipamentele corespunzătoare pe durata activităților respective.

(10) În scopul desfășurării activității Institutului, clădirea situată în localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, se transmite în folosința exclusivă a Institutului, împreună cu terenul și celelalte bunuri mobile și imobile aferente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 299/2007:
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art II "
;
se încarcă...