Tipuri de garanții | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Constituirea de garanții -
ARTICOLUL 127
Tipuri de garanții Jurisprudență, Doctrină (1)

Garanțiile pentru luarea măsurilor prevăzute la art. 126 se pot constitui, în condițiile legii, prin:

a) consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului;

b) scrisoare de garanție bancară; Modificări (1)

c) ipotecă asupra unor bunuri imobile din țară;

d) gaj asupra unor bunuri mobile;

e) fidejusiune.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Ipoteca este reglementată de art. 1746-1815 C. civ.. și reprezintă ogaranție reală imobiliară, care nu comportă deposedarea celui ce oconstituie, însă presupune anumite formalități legale (sub sancțiunea nulității absolute ipoteca convențională trebuie să fie încheiată prin înscris autentic – art. 1772 C. civ..) și înscrisă în Cartea funciară. 
    Contractul de gaj se numește în prezent, în materie comercială, contract de garanție reală mobiliară, fiind reglementat de Legea nr. 99/19991, cu modificările și completările ulterioare, care folosește conceptul de „garanție reală mobiliară” pentru a determina raportul juridic de garanție purtând asupra unui bun mobil. În ceea ce privește determinarea bunului mobil asupra căruia este constituită garanția mobiliară, Legea folosește conceptul de „bun afectat garanției”, delimitându-i sfera de aplicare prin art. 72. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Restituiri de sume
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind majorări de întârziere
Majorări de întârziere
Majorări de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Majorări de întârziere în cazul compensării și în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară
Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
Înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurătoriu
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...