Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții procedurale generale - Termene -
ARTICOLUL 70
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (240), Reviste (10), Doctrină (1)

(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluționează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (120), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) În situațiile în care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informații suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor solicitate. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pretext pentru prelungirea procedurii de soluționare - Horatiu Sasu
Situația derogatorie prevăzută la alin. (2) trebuie să fie folosită cu bună-credință, iar nu să fie un pretext utilizat de organul fiscal pentru prelungirea termenului prevăzut la alin. (1). Spre exemplu, într-un caz, reclamanta a susținut că a înregistrat la A.N.A.F. contestația împotriva deciziei nr. 1.132/2007, respectiv la 13 februarie 2008, moment de la care, deși aceasta avea obligația soluționării în 30 de zile conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, nu s-a conformat. Reclamanta a susținut că această tergiversare nejustificată îi aduce grave prejudicii, dar A.N.A.F. s-a apărat prin aceea că anterior emiterii Deciziei nr. 1.132/2007 au fost emise în sarcina aceluiași contribuabil decizii similare pentru alte obligații bugetare și pentru care s-au calculat accesorii. Cum contestațiile contribuabilului împotriva acestor decizii au fost soluționate definitiv și irevocabil în sensul că i s-a dat câștig de cauză contribuabilului, organul local A.N.A.F. a solicitat Direcției Generale Juridice din cadrul A.N.A.F. un punct de vedere, până la obținerea căruia a apreciat că nu se impune soluționarea contestației înregistrate la 13 februarie 2008. În opinia A.N.A.F. această întârziere se încadrează în dispozițiile art. 70 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, fiind pe deplin justificată și de care instanța fondului ar fi trebuit să țină cont. Instanța supremă a fost de părerea contrară, arătând că solicitarea punctului de vedere al Direcției juridice din cadrul A.N.A.F., față de soluțiile adoptate de Curtea de Apel în cauze similare, nu echivalează cu „informația suplimentară relevantă" la care se referă dispozițiile art. 70 alin. (2) C.proc.fisc, fiind mai degrabă interpretarea pe care această Direcție o dă legislației fiscale aplicabile în speță (Î.C.C.J., secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1494 din 18 martie 2009). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte

    Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public

    Condiții și limite ale colaborării

    Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice

    Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile

    Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale

    Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii

    Estimarea bazei de impunere

    Calcularea termenelor

    Prelungirea termenelor

    Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor

    Cazul de forță majoră și cazul fortuit

    Obligația de înregistrare fiscală

    Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente

    Declararea filialelor și sediilor secundare

    Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală

    Certificatul de înregistrare fiscală

    Modificări ulterioare înregistrării fiscale

    Registrul contribuabililor

    Obligația de a conduce evidența fiscală

    Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Reviste:
Momentul de la care trebuie acordate dobânzile fiscale pentru sumele de restituit de către organele fiscale conform vechiului Cod de procedura fiscală
10. Refuzul nejustificat de acordare a dobânzilor pentru soluționarea cu întârziere a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare. Calificarea termenului de 45 de zile prevăzut de art. 70 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003. Efecte
14. Limitarea dreptului de deducere a TVA pentru valoarea reziduală din contractele de leasing pentru autovehicule
Modificări la procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare
Anularea impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013
Cine va beneficia de restituirea taxei auto, după noile reglementări?
Sume de restituit sau de rambursat de la buget: de când se datorează dobânda?
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 14/2015 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Avocatul Poporului și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
;
se încarcă...