Termen de contestare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Contestația la executare silită -
ARTICOLUL 173
Termen de contestare Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Contestația se poate face în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data când: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) contestatorul a luat cunoștință de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somației sau din altă înștiințare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod; Jurisprudență

b) contestatorul a luat cunoștință, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare;

c) cel interesat a luat cunoștință, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.

(2) Contestația prin care o terță persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Neintroducerea contestației în termenul prevăzut la alin. (2) nu îl împiedică pe cel de-al treilea să își realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, potrivit dreptului comun.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Termenul de introducere a contestației la executare este de 15 zile și curge de la data la care contestatorul a luat cunoștință de executarea sau actul de executare pe care le contestă, de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare sau de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă. Din analiza acestui text de lege rezultă că momentul când contestatorul a luat cunoștință de cele de mai sus este acela în care i s-a comunicat somația sau o altă înștiințare ori, în lipsa acestora, chiar momentul efectuării executării silite, după caz. Legea prevede, de asemenea, și posibilitatea luării la cunoștință de executare sau de actul de executare, de refuzul de a îndeplini un asemenea act sau de eliberearea sau distribuirea sumelor contestate în orice alt mod1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Comisia de licitație
Adjudecarea
Plata în rate
Procesul verbal de adjudecare
Reluarea procedurii de valorificare
Cheltuieli de executare silită
Sumele realizate din executare silită
Ordinea de distribuire
Reguli privind eliberarea și distribuirea
Contestația la executare silită
Termen de contestare
Judecarea contestației
Darea în plată
Insolvabilitatea
Deschiderea procedurii insolvenței
Anularea creanțelor fiscale
Scopul
Sfera de aplicare
Autoritatea competentă din România
Furnizarea de informații
Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă
Reviste:
Studiu de caz: Este decizia de instituire a măsurilor asiguratorii un act de executare sau un act administrativ fiscal?
Efectele omisiunii angajatorului de a întocmi și depune declarațiile nominale de asigurare rectificative cu privire la drepturile și răspunderea asiguratului. Admitere recurs
Contestație la executare. Tardivitate. Decizie de constituire a debitului și decizie de revocare a drepturilor de pensie
1. Contestație la executare versus contestație administrativ-fiscală
2. Contract de concesiune încheiat sub imperiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare.Interpretarea dispozițiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010. Recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale. Emiterea unei decizii de debit. Titlu executoriu
Netemeinica soluționare a acțiunii civile. Nelegalitatea dispozițiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare cuvenite părții civile
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...