Suspendarea executării actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ARTICOLUL 214 Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativăTITLUL IX Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - CAPITOLUL IV Soluții asupra contestației -
ARTICOLUL 216 Soluții asupra contestației

TITLUL IX Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - CAPITOLUL III Dispoziții procedurale -
ARTICOLUL 215
Suspendarea executării actului administrativ fiscal Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență (1), Practică judiciară (207), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Introducerea contestației pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (79), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanța competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauțiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauțiune de până la 2.000 lei. Respingeri de neconstituționalitate (5), Practică judiciară (180), Reviste (1), Comentarii expert (7), Hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...