Subiectele raportului juridic fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții generale - Raportul juridic fiscal -
ARTICOLUL 17
Subiectele raportului juridic fiscal Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1)

(2) Contribuabilul este orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (3)

(3) Statul este reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

(4) Unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuțiilor delegate de către autoritățile respective. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(5) Agenția Națională de Administrare Fiscală, unitățile sale teritoriale, precum și compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale sunt denumite în prezentul cod organe fiscale. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Rolul activ
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Creditorii și debitorii
Plătitorul
Răspunderea solidară
Reviste:
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Raportarea sarcinilor fiscale. Răspunderea solidară în dreptul fiscal
Analiza aspectelor de noutate introduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2018^[1] /[Analysis of the changes newly introduced by the Emergency Ordinance no. 88/2018]
Transmisiuni de drepturi și de calități procesuale în procedura de insolvență - repere, conținut și limite
Evaziunea fiscală
Persoana juridică - subiect activ al infracțiunii de evaziune fiscală
CAB: "Organul competent al CAS nu poate emite decizii de impunere"
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...