Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 90
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cuantumul obligațiilor fiscale se stabilește sub rezerva verificării ulterioare. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Decizia de impunere sub rezerva verificării ulterioare poate fi desființată sau modificată, din inițiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului, pe baza constatărilor organului fiscal competent. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de prescripție sau ca urmare a inspecției fiscale efectuate în cadrul termenului de prescripție. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Interpretare extinctivă prin analogie - Horatiu Sasu
Deoarece „rezerva verificării ulterioare” se referă la deciziile de impunere și deoarece declarațiile fiscale sunt asimilate deciziei de impunere, deducem că rezerva verificării ulterioare se referă și la cazurile de stabilire a impozitelor pe baza declarațiilor depuse de contribuabili. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În ceea ce privește sfera de aplicare anoțiunii de „rezervă averificării ulterioare”, deși aceasta înglobează în principal deciziile de impunere, ea include și cazurile de stabilire aimpozitelor prin declarațiile contribuabililor [conform art. 80 alin. (3) Codul de procedură fiscală.]. 
    În altă ordine de idei, s-a arătat că articolului 90 alin. (2) din Cod trebuie să ise dea ointerpretare restrictivă, corelată cu sensul noțiunii de „rezervă averificării ulterioare”. Astfel, potrivit acestui text, „decizia de impunere sub rezerva verificării ulterioare poate fi desființată sau modificată, din inițiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului, pe baza constatărilor organului fiscal”. Într-o anumită viziune, această dispoziție ar putea fi interpretată în sensul că organul fiscal poate modifica decizia de impunere în orice moment, atâta timp cât există „constatări ale organului fiscal competent”, indiferent dacă acestea sunt rezultatul inspecției fiscale sau al unei alte proceduri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Proceduri și metode de control fiscal
Perioada supusă inspecției fiscale
Competența
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Reviste:
Act administrativ asimilat. Refuz de restituire sume achitate cu titlu de impozit pe profit - art. 117 lit. d) Cod procedură fiscală. Momentul la care se analizează caracterul nejustificat al refuzului. Efectele actelor administrative emise ulterior
Act administrativ asimilat. Refuz de restituire sume achitate cu titlu de impozit pe profit - art. 117 lit. d) Cod procedură fiscală. Momentul la care se analizează caracterul nejustificat al refuzului. Efectele actelor administrative emise ulterior
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...