Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Inspecția fiscală - Realizarea inspecției fiscale -
ARTICOLUL 100
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este efectuată de către organul fiscal competent. Jurisprudență

(2) Contribuabilul nu poate face obiecții cu privire la procedura de selectare folosită. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Articolul de mai sus trebuie coroborat cu prevederile art. 7 alin. (1) Codul de procedură fiscală., sens în care trimitem și la comentariile de la acest articol. 
    Cel puțin la nivel teoretic ar trebui admisă posibilitatea contestării de către contribuabil nu atât a procedurii alegerii unui criteriu de selecție (de exemplu, pe perioada 1 ianuarie 1 octombrie se verifică microîntreprinderile din domeniul producției textile), cât a aplicării acestui criteriu în mod concret (spre exemplu, un contribuabil este controlat periodic în fiecare an, în vreme ce mulți alții sunt controlați o dată la 4 ani). Această concluzie este susținută, pe de o parte, de interpretarea gramaticală a textului legal. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Demararea inspecției fiscale de către organele fiscale competente32 trebuie să fie precedată de întocmirea unui act procedural în acest sens, denumit aviz de inspecție fiscală, conform reglementărilor stipulate în cuprinsul art. 101 (referitor la modul de întocmire și completare aavizului de inspecție fiscală) și art. 102 (referitor la modalitățile de comunicare aavizului în cauză) Codul de procedură fiscală. Începerea inspecției fiscale este condiționată, așadar, de întocmirea avizului de inspecție fiscală – ce trebuie să conțină toate elementele prevăzute la art. 101 alin. (3) Codul de procedură fiscală. – și de comunicarea33 avizului în termenele precizate în textul de lege, termene ce sunt diferențiate (30/15 zile) în funcție de calitatea contribuabilului (marii contribuabili, respectiv celelalte categorii de contribuabili). Conform prevederilor art. 100 Codul de procedură fiscală., selectarea contribuabilului ce urmează afi supus inspecției fiscale constituie atributul exclusiv al organului fiscal competent, contribuabilul neavând posibilitatea de aface obiecții în acest sens, dar are posibilitatea de asolicita, osingură dată, amânarea datei de începere ainspecției fiscale, doar din motive temeinic justificate. 
    32 Iar aici avem în vedere prevederile Titlului III, Capitolul I. Competența organului fiscal din Codul de procedură fiscală. 
    33 Având în vedere modalitățile de comunicare a actelor administrative fiscale, conform reglementărilor art. 44 alin. (2) și (3) Codul de procedură fiscală.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Proceduri și metode de control fiscal
Perioada supusă inspecției fiscale
Competența
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Obligația de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Sesizarea organelor de urmărire penală
Raportul privind rezultatul inspecției fiscale
Colectarea creanțelor fiscale
Reviste:
Inspectorii de la ANAF au drepturi noi. Care sunt acestea?
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...