Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Sarcina probei -
ARTICOLUL 65
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele și faptele care au stat la baza declarațiilor sale și a oricăror cereri adresate organului fiscal. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe bază de probe sau constatări proprii. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicație practică în privința probațiunii activităților PFA - Horatiu Sasu
Din 2010 se discută despre problematica activităților dependente la persoane fizice, pe baza criteriilor de la art. 7 alin. (2) din Codul fiscal. Alineatul (2) al art. 74 din Codul de procedură fiscală este în măsură să aducă echilibrul privind sarcina probei. Așadar...
* câtă vreme existența PFA este permisă legal,
[ Mai mult... ]

Un caz recent de nerespectare a acestui alineat de către organele fiscale - Horatiu Sasu
Într-un caz relativ recent, care s-ar putea să se soldeze cu dosar penal pentru evaziune fiscală, patronul societății respective a trecut într-un caiet ofertele făcute unor clienți. Dintre aceste discuții, unele s-au finalizat, altele nu. Organul de control a constatat că o parte din încasări nu fuseseră facturate. De aici au pornit problemele pentru contribuabil: organul de control a considerat că TOATE ofertele sunt de fapt încasări reale și a estimat, prin deducție, valoarea veniturilor nefacturate.
Faptul că acel contribuabil nu a facturat o parte din venituri e mai presus de discuție. Problema apare însă în ceea ce privește organul fiscal, care NU a dovedit în ce măsură ofertele s-au transformat în comenzi și venituri.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Articolul 65 este extrem de util în materia contenciosului fiscal. El aduce oviziune nouă față de prevederile art. 1169 C. civ.. 
    În cazul plângerii împotriva procesului-verbal de contravenție sau a contestării deciziei de impunere, contribuabilul ar trebui să dovedească susținerile sale, în virtutea art. 1169 C. civ.., potrivit cu care sarcina probei revine „celui care face o propunere (afirmație) înaintea judecății”, pe care trebuie să o dovedească. Întrucât procesul civil este pornit de către reclamant - contribuabil - prin introducerea cererii de chemare în judecată, este firesc ca el să-și dovedească pretențiile. Așa fiind, dacă petentul (presupusul contravenient) face dovada existenței faptului generator din care s-a născut dreptul care-l pretinde, înseamnă că el și-a îndeplinit obligația ce-i revine potrivit legii. Până la proba contrarie, starea de fapt de care s-ar bucura pârâtul (în acest caz organul constatator) s-ar socoti corespunzătoare dreptului - chiar dacă nu este așa și constatarea organului de control este un abuz! - și, drept urmare, pârâtul (organul de control) nu are de făcut nicio dovadă. Sarcina dovezii ar apăsa, așadar, pe umerii reclamantului, adică a celui sancționat pe drept sau pe nedrept. Cu alte cuvinte, în cazul contestării unei decizii de impunere, sarcina de a dovedi că existența contravenției nu este reală ar reveni … contribuabilului!1 [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Reviste:
Tranzacție cu alcool etilic. Titularul obligației de plată a accizelor
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 120 din Codul de procedură fiscală pentru a se stabili dacă dobânzile și/sau majorările de întârziere au caracterul unor sancțiuni fiscale cărora li se poate aplica principiul proporționalității, astfel cum Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut în cauza C-183/14 Salomie și Oltean
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2018
14. Necesitatea motivării corespunzătoare a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii fiscale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...