Retragerea contestației | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - Dreptul la contestație -
ARTICOLUL 208
Retragerea contestației Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) Contestația poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia. Organul de soluționare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunțarea la contestație. Jurisprudență

(2) Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Față de prevederile acestui articol, precizăm că este vorba despre orenunțare la contestație, și nu de orenunțare la drept, care ar paraliza ulterior orice posibilitate de reintroducere acontestației4. De altfel, această concluzie se desprinde și din prevederile art. 208 alin. (2) Codul de procedură fiscală. 
    4 A. Fanu-Moca, Reglementarea instituției contenciosului administrativ-fiscal în lumina Codului de procedură fiscală, în R.D.C. nr. 9/2004, p. 244. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Contestarea creanței sau a titlului executoriu
Prescripția dreptului de a cere executarea silită
Rambursarea cheltuielilor de recuperare
Transmiterea informațiilor pe cale electronică
Biroul central și birourile de legătură
Condiții de admitere a cererii de asistență
Instrucțiuni de aplicare
Posibilitatea de contestare
Forma și conținutul contestației
Termenul de depunere a contestației
Retragerea contestației
Organul competent
Decizia sau dispoziția de soluționare
Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluții asupra contestației
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale
Comunicarea deciziei și calea de atac
Reviste:
Administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii și care sunt contestate
Act administrativ asimilat. Refuz de restituire sume achitate cu titlu de impozit pe profit - art. 117 lit. d) Cod procedură fiscală. Momentul la care se analizează caracterul nejustificat al refuzului. Efectele actelor administrative emise ulterior
III. Decizia nr. 11/2016
Cum se depune o contestație la un act administrativ-fiscal
Act administrativ asimilat. Refuz de restituire sume achitate cu titlu de impozit pe profit - art. 117 lit. d) Cod procedură fiscală. Momentul la care se analizează caracterul nejustificat al refuzului. Efectele actelor administrative emise ulterior
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, în sensul că administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în fața instanței specializate
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței/Solutions to unify the case-law on insolvency or with impact on insolvency
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, în sensul de a stabili dacă administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanțele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii, pentru a stabili dacă acestea sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvență a debitoarei
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...