Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - Soluții asupra contestației -
ARTICOLUL 217
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Dacă organul de soluționare competent constată neîndeplinirea unei condiții procedurale, contestația va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Contestația nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Instrucțiunile pentru aplicarea art. 217, referitoare la respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale, au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 519/2005, precizându-se, în mod detaliat, condițiile în care contestația poate fi respinsă (fără însă ca situațiile respective să fie prevăzute în mod limitativ): 
    - nedepusă la termen, în situația în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de prezenta lege; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Termenul de depunere a contestației
Retragerea contestației
Organul competent
Decizia sau dispoziția de soluționare
Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației
Introducerea altor persoane în procedura de soluționare
Soluționarea contestației
Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluții asupra contestației
Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale
Comunicarea deciziei și calea de atac
Contravenții
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Dispoziții aplicabile
Dispoziții privind regimul vamal
Dispoziții privind stoparea ajutorului de stat
Dispoziții privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis
Dispoziții privind funcționarii publici din cadrul organelor fiscale
Reviste:
Anulare decizie de impunere emisă de C.A.S. Admitere recurs
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2018
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
Calitatea procesuală a persoanei care a avut calitatea de administrator și asociat unic al societății în a formula contestație împotriva deciziei de impunere emisă împotriva societății debitoare. Admitere recurs
Natura juridică a raportului de inspecție fiscală
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...