Reguli privind executarea silită | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 142
Reguli privind executarea silită Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Executarea silită se poate întinde asupra tuturor veniturilor și bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanțelor fiscale și a cheltuielilor de executare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Bunurile supuse unui regim special de circulație pot fi urmărite numai cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalitățile de executare silită prevăzute de prezentul cod. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) Executarea silită a creanțelor fiscale nu se perimează. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Executarea silită se desfășoară până la stingerea creanțelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a majorărilor de întârziere ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum și a cheltuielilor de executare. Modificări (1), Jurisprudență

(6) În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de executare și consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunică debitorului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(7) Față de terți, inclusiv față de stat, o garanție reală și celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabilește de la momentul în care acestea au fost făcute publice prin oricare dintre metodele prevăzute de lege. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completare cu prevederile în materie civilă referitoare la garanții - Horatiu Sasu
Garanțiile reale la care face referire alin. (7) sunt: gajul, ipoteca, privilegiile și, ca formă imperfectă de garanție, dreptul de retenție, toate prevăzute în legislația civilă.
1. Ipoteca este reglementată în art. 2.343-2.479 Cod civil și se înscrie în cartea funciară, conform art. 23 pct. C. lit. a) din Legea 7/1996 republicată și modificată. Conform aceleiași legi, înscrierile în cartea funciară își vor produce efectele de opozabilitate fata de terți de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor va determina rangul înscrierilor. De interes este și art. 890 din Codul civil, în privința datei producerii efectelor înscrierilor ipotecare.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Executarea silită a obligațiilor fiscale se desfășoară asupra elementelor active ale patrimoniului debitorului, respectiv veniturile bănești și bunurile sale. Cu privire la art. 142 alin. (12), este de observat că se cere ca valorificarea să nu fie posibilă (absolut deloc, nu în sensul că e foarte greoaie), chiar dacă e posibil sechestrul (spre exemplu, o cantitate de mercur poate fi sechestrată, dar, din experiența ultimilor ani, nu poate fi valorificată pe piață). Valorificarea poate avea orice sens, nu numai pe acela de vânzare, ci și pe acela de transformare a unui produs în altul (Conform DEX, a valorifica înseamnă: a pune în valoare; a folosi în procesul de producție anumite materii prime care care duc la realizarea unor produse de valoare mai mare). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
Executarea silită a terțului poprit
Executarea silită a bunurilor mobile
Procesul verbal de sechestru
Reviste:
Executare silită: perimare și prescripție
Când se aplică penalități de întârziere?
Practică judiciară (extrase)
Problematica executării silite a obligațiilor cu caracter fiscal în Republica Moldova
Problematica executării silite a obligațiilor cu caracter fiscal în Republica Moldova (I)
Anularea titlului executoriu fiscal. Competență materială. Admitere recurs
Executarea silită a obligațiilor intuitu personae impuse prin hotărâri judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ, în lumina Deciziei nr. 3/2016 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...