Reguli privind eliberarea și distribuirea | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită -
ARTICOLUL 171
Reguli privind eliberarea și distribuirea Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii și care îndeplinesc condiția de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate, în condițiile prevăzute la art. 142 alin. (7), la distribuirea sumei rezultate din vânzare față de alți creditori care au garanții reale asupra bunului respectiv. Jurisprudență

(2) Accesoriile creanței principale prevăzute în titlul executoriu vor urma ordinea de preferință a creanței principale. Jurisprudență

(3) Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi reale, despre care organul de executare a luat cunoștință în condițiile art. 152 alin. (6) și ale art. 154 alin. (9), la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creanțele lor vor fi plătite înaintea creanțelor prevăzute la art. 170 alin. (1) lit. b). În acest caz, organul de executare este obligat să îi înștiințeze din oficiu pe creditorii în favoarea cărora au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea prețului.

(4) Creditorii care nu au participat la executarea silită pot depune titlurile lor în vederea participării la distribuirea sumelor realizate prin executare silită, numai până la data întocmirii de către organele de executare a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume.

(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va face numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când organul de executare va proceda, după caz, la eliberarea sau distribuirea sumei, cu înștiințarea părților și a creditorilor care și-au depus titlurile. Jurisprudență

(6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de executorul fiscal de îndată într-un proces-verbal, care se va semna de toți cei îndreptățiți.

(7) Cel nemulțumit de modul în care se face eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită poate cere executorului fiscal să consemneze în procesul-verbal obiecțiile sale. Jurisprudență

(8) După întocmirea procesului-verbal prevăzut la alin. (6) niciun creditor nu mai este în drept să ceară să participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Referitor la regulile privind eliberarea și distribuirea sumelor rezultate în urma derulării procedurilor de executare silită, textul de lege reglementează, destul de explicit, regimul priorităților la distribuirea respectivei sume. 
    De menționat este faptul că exercitarea de către creditori a dreptului lor de a participa la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită este condiționată de depunerea documentelor justificative pe care le dețin în acest sens numai până la data întocmirii, de către organele de executare, a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume. Conform prevederilor coroborate ale alin. (5) și (6), procesul-verbal în cauză se va întocmi numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei respective. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Valorificarea bunurilor prin vânzare directă
Vânzarea bunurilor la licitație
Comisia de licitație
Adjudecarea
Plata în rate
Procesul verbal de adjudecare
Reluarea procedurii de valorificare
Cheltuieli de executare silită
Sumele realizate din executare silită
Ordinea de distribuire
Reguli privind eliberarea și distribuirea
Contestația la executare silită
Termen de contestare
Judecarea contestației
Darea în plată
Insolvabilitatea
Deschiderea procedurii insolvenței
Anularea creanțelor fiscale
Scopul
Sfera de aplicare
Autoritatea competentă din România
Reviste:
Procedură privind regularizarea obligațiilor fiscale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...