Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Colectarea creanțelor fiscale - Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea -
ARTICOLUL 135
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la compensare sau restituire.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Cazurile de suspendare aprescripției, prevăzute la art. 132, sunt valabile și în situația compensării și restituirii creanețelor fiscale. A se vedea, în acest sens, și comentariul de la art. 132 Codul de procedură fiscală. 
    Prin compensare se sting creanțele fiscale cu creanțele debitorului, reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor al aceluiași buget - ceea ce se numește principiul specializării creanțelor compensate. Astfel, se sting prin compensare creanțele administrate de Ministerul Finanțelor Publice cu creanțele debitorului contribuabil reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la bugetele respective, până la concurența celei mai mici sume, dacă ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu excepția cazurilor în care legea nu prevede o altfel de soluție pentru astfel de situații, aceeași regulă fiind prevăzută de lege și în ceea ce privește compensarea creanțelor fiscale administrate de unitățile administrativ-teritoriale cu creanțele debitorului reprezentând sume de restituit de la bugetele locale1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurătoriu
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Reviste:
Act administrativ asimilat. Refuz de restituire sume achitate cu titlu de impozit pe profit - art. 117 lit. d) Cod procedură fiscală. Momentul la care se analizează caracterul nejustificat al refuzului. Efectele actelor administrative emise ulterior
Modificări la Codul de procedură fiscală: Restituirea creanțelor fiscale colectate prin reținere la sursă
Cine va beneficia de restituirea taxei auto, după noile reglementări?
Act administrativ asimilat. Refuz de restituire sume achitate cu titlu de impozit pe profit - art. 117 lit. d) Cod procedură fiscală. Momentul la care se analizează caracterul nejustificat al refuzului. Efectele actelor administrative emise ulterior
Prescripția dreptului material la acțiune în materie fiscală/The prescription of the material right of action under the tax law
Indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Restituire. O.U.G. nr. 36/2010
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...