Plata în rate | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Valorificarea bunurilor -
ARTICOLUL 165
Plata în rate Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) În cazul vânzării la licitație a bunurilor imobile cumpărătorii pot solicita plata prețului în rate, în cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din prețul de adjudecare a bunului imobil și cu plata unei majorări de întârziere stabilite conform prezentului cod. Organul de executare va stabili condițiile și termenele de plată a prețului în rate. Modificări (1)

(2) Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decât după plata prețului în întregime și a majorării de întârziere stabilite. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(3) În cazul neplății avansului prevăzut la alin. (1), dispozițiile art. 164 se aplică în mod corespunzător.

(4) Suma reprezentând majorarea de întârziere nu stinge creanțele fiscale pentru care s-a început executarea silită și constituie venit al bugetului corespunzător creanței principale. Modificări (1)

Mergi la:
Instituirea administratorului sechestru
Suspendarea executării silite a bunurilor imobile
Executarea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini
Executarea silită a unui ansamblu de bunuri
Valorificarea bunurilor sechestrate
Valorificarea bunurilor potrivit înțelegerii părților
Valorificarea bunurilor prin vânzare directă
Vânzarea bunurilor la licitație
Comisia de licitație
Adjudecarea
Plata în rate
Procesul verbal de adjudecare
Reluarea procedurii de valorificare
Cheltuieli de executare silită
Sumele realizate din executare silită
Ordinea de distribuire
Reguli privind eliberarea și distribuirea
Contestația la executare silită
Termen de contestare
Judecarea contestației
Darea în plată

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...