Persoanele supuse inspecției fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Inspecția fiscală - Sfera inspecției fiscale -
ARTICOLUL 95
Persoanele supuse inspecției fiscale Jurisprudență, Doctrină (1)

Inspecția fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligații de stabilire, reținere și plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege. Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Are dreptul ANAF să controleze o societate lichidată? - Horatiu Sasu
Pentru controlul fiscal „obișnuit”, după lichidarea societății un eventual control nu mai este posibil. În primul rând din motive procedurale:
a) cui i se trimite avizul de inspecție fiscală, documentul obligatoriu la începerea unui control fiscal? (art. 101 Cod proc. fiscală). Avizul nu se poate trimite unei societăți inexistente
[ Mai mult... ]

Care este legalitatea controalelor Direcției Antifraudă Fiscală pentru societăți deja lichidate? - Horatiu Sasu
Controalele inopinate sunt specifice DAF (art. 14 alin. (1) OUG nr. 74/2013, modificată, care reglementează activitatea DAF), care are printre atribuții și pe aceea de a ridica orice documente, dar numai ale agenților economici în activitate, de la sediile acestora - se subînțelege: sedii care există, nu care au fost desființate ca urmare a lichidării societății.
Dacă există indiciile unei infracțiuni în cazul unei societăți desființate, după părerea noastră documentele acestei societăți se ridică numai prin percheziție, conform Codului de procedură penală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prin O.M.E.F. nr. 2311/20073 s-au dispus condițiile de delegare a competenței de efectuare a inspecției fiscale altui organ de inspecție fiscală. 
    3 M. Of. nr. 842 din 8 decembrie 2007. 

    Fiecare contribuabil este obligat să declare materia impozabilă. Controlarea declarațiilor fiscale ale contribuabililor diferă în funcție de regimul de impunere la care aceștia sunt supuși: regimul real sau regimul forfetar4: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligațiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a obligațiilor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a obligației fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale
Obiectul și funcțiile inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Proceduri și metode de control fiscal
Perioada supusă inspecției fiscale
Competența
Selectarea contribuabililor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Comunicarea avizului de inspecție fiscală
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...