Organul competent | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL IX Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - CAPITOLUL I Dreptul la contestație -
ARTICOLUL 208 Retragerea contestației
ARTICOLUL 210 Decizia sau dispoziția de soluționare

TITLUL IX Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - CAPITOLUL II Competența de soluționare a contestațiilor. Decizia de soluționare -
ARTICOLUL 209
Organul competent Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (691), Reviste (1), Doctrină (2), Hotărâri judecătorești

(1) Contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum și a titlurilor de creanță privind datoria vamală se soluționează după cum urmează: Modificări (4), Referințe (1), Practică judiciară (401), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite la nivelul direcțiilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, după caz, de către organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3); Practică judiciară (1734), Caută hotărâri judecătorești

b) contestațiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, precum și accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 500.000 lei, se soluționează de către organele competente constituite în cadrul respectivelor direcții generale de administrare a marilor contribuabili; Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară (102), Caută hotărâri judecătorești

c) contestațiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuții, datorie vamală, accesoriile acestora, al căror cuantum este de 500.000 lei sau mai mare, precum și cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale se soluționează de către organe competente de soluționare constituite la nivel central. Practică judiciară (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Contestațiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluționează de către organele fiscale emitente. Practică judiciară (164), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Contestațiile formulate de cei care se consideră lezați de refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se soluționează de către organul ierarhic superior organului fiscal competent să emită acel act. Practică judiciară (9), Caută hotărâri judecătorești

(4) Contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de autoritățile administrației publice locale, precum și de alte autorități publice care, potrivit legii, administrează creanțe fiscale se soluționează de către aceste autorități. Practică judiciară (5), Caută hotărâri judecătorești

(5) Cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...