Opozabilitatea actului administrativ fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
ARTICOLUL 45
Opozabilitatea actului administrativ fiscal Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În cazul persoanelor fizice ce sunt obligate să declare prin depunerea declarației 205 veniturile realizate, de exemplu, din cedarea folosinței bunurilor, determinarea impozitului anual definitiv și a diferenței de plată/de recuperat se calculează de organele fiscale. În cazul în care există diferență de plată, contribuabilul este obligat să o achite în termen de 60 de zile de la comunicarea acestui fapt de către organul fiscal. Practic termenul curge din momentul comunicării deciziei de impunere către contribuabil, necomunicarea acesteia negenerând în niciun fel obligația de plată. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Competența teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale
Competența specială
Conflictul de competență
Acord asupra competenței
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Reviste:
7. Executarea silită a creanțelor fiscale. Condiții de comunicare către debitor a titlului de creanță
8. Executarea silită a titlurilor executorii fiscale. Inadmisibilitatea apărărilor de fond în cadrul contestației la executare. Distincția dintre veritabilele titluri executorii fiscale și "titlurile executorii" ca acte de executare silită
16. Comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. Condiții
Dacă Fiscul vă comunică o decizie de plăți anticipate după expirarea termenelor de plată, nu mai datorați accesorii!
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
COMUNICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PRIN PUBLICITATE. CONDIȚII
PUBLICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PE PAGINA DE INTERNET A AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE. CONDIȚII PREALABILE
Contestație la executare împotriva titlurilor executorii emise de Casa de Asigurări de Sănătate
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...