Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală -
ARTICOLUL 73
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente Jurisprudență, Doctrină (1)

Plătitorii de impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat au obligația de a menționa pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Prevederile articolului în cauză trebuie coroborate cu cele ale art. 155 alin. (5) Codul fiscal. (în cazul facturilor), precum și cu cele reglementate de O.M.F.P. nr. 2226/20062 (în cazul celorlalte documente justificative). De asemenea, prevederile de mai sus completează art. 29 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului, potrivit cu care comerciantul este obligat să menționeze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și orice alte documente întrebuințate în comerț, numele/denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare și, dacă este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu). După cum se observă, excepția prevăzută în partea finală aart. 29 din Legea nr. 26/1990 nu mai este prevăzută și în art. 73 Codul de procedură fiscală. Articolul din Legea nr. 26/1990 trimite însă la „legislația în domeniu”, așadar tot la legislația fiscală, deci contribuabilul comerciant va trebui să scrie și pe bonul fiscal codul de identificare propriu. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...