Obligația de informare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 143
Obligația de informare Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

În vederea începerii executării silite, organul de executare competent se poate folosi de mijloacele de probă prevăzute la art. 49, în vederea determinării averii și a venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul este obligat să furnizeze în scris, pe propria răspundere, informațiile solicitate.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Comentariul de la art. 49 Codul de procedură fiscală., referitor la probe, este deosebit de util și în înțelegerea art. 143 Codul de procedură fiscală. 
    Prezentarea informațiilor de către contribuabil nu exclude obținerea de informații din alte surse (de la alte organe fiscale, de la organul de control etc.) și nici aplicarea prezumției prevăzute la art. 67 Codul de procedură fiscală. (a se vedea comentariile de la acest articol). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
Executarea silită a terțului poprit
Executarea silită a bunurilor mobile
Procesul verbal de sechestru
Custodele
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...