Obligația de cooperare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat -
ARTICOLUL 10
Obligația de cooperare Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Contribuabilul este obligat să coopereze cu organele fiscale în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realității, și prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contribuabilul este obligat să întreprindă măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităților juridice și efective ce îi stau la dispoziție. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecințele nerespectării acestui principiu - Horatiu Sasu
În cazul în care contribuabilul nu dă curs acestei obligații sunt posibile două consecințe:
1) evaziune fiscală – pornind de la textul incriminator al art. 4 din legea nr. 241/2005 a evaziunii fiscale. A se vedea însă comentariul aferent art. 105 indice 1 din Codul de procedură fiscală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În cazul în care contribuabilul nu dă curs acestei obligații, sunt posibile două consecințe: 
    1)constatarea evaziunii fiscale - deoarece potrivit art. 4 din Legea evaziunii fiscale, se consideră infracțiune „refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somată de trei ori, documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale”. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    În practică poate apărea următoarea situație: un contribuabil solicită rambursarea TVA-ului, dar, până la începerea inspecției fiscale (de regulă, parțiale, privind taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare), contribuabilul notifică organul fiscal că renunță la solicitarea sa. În acest context, se naște întrebarea: dacă organele fiscale doresc efectuarea inspecției fiscale în cauză, opot demara fără întocmirea și comunicarea corespunzătoare aavizului de inspecție fiscală? Răspunsul nostru este negativ în acest sens, deoarece nu ne regăsim în niciuna din situațiile prevăzute de art. 102 alin. (2) Codul de procedură fiscală. În acest caz, refuzul contribuabilului de apermite accesul organelor fiscale, în scopul efectuării verificărilor, poate fi încadrat ca și infracțiune prevăzută de art. 5 din Legea nr. 241/2005? De asemenea, răspunsul este negativ, deoarece respectarea obligațiilor de către contribuabil trebuie să fie precedată de respectarea obligațiilor ce revin, la rândul lor, organelor fiscale. Altfel spus, obligațiile contribuabilului de prezentare de înscrisuri (registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri) – conform art. 56 alin. (1) Codul de procedură fiscală., de cooperare – conform art. 10 Codul de procedură fiscală., de furnizare de informații – conform art. 52 alin. (1) Codul de procedură fiscală., și de colaborare în vederea determinării stărilor de fapt fiscale – conform art. 106 Codul de procedură fiscală., iau naștere numai ulterior îndeplinirii de către organele fiscale aîndatoririlor ce le revin. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală
Funcționarea Comisiei fiscale centrale
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Reviste:
Evaziunea fiscală
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...