Obligația de a conduce evidența fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală -
ARTICOLUL 79
Obligația de a conduce evidența fiscală Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) În vederea stabilirii stării de fapt fiscale și a obligațiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligați să conducă evidențe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În vederea stabilirii prețurilor de transfer, contribuabilii care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate au obligația ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească și să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul prețurilor de transfer. Conținutul dosarului prețurilor de transfer va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Articolul de mai sus e oposibilă dezvoltare aart. 64 Codul de procedură fiscală., articol ce face oreferire mult mai generală la evidențele fiscale. De aceea, sunt valabile comentariile de la articolul menționat, precum și dezvoltările de mai jos și de la art. 80 Codul de procedură fiscală. 
    Facturile și avizele de însoțire amărfii constituie documente justificative, în sensul art. 6 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991 și aNormelor metodologice date în aplicarea acesteia. Lipsa proceselor-verbale de recepție, în condițiile existenței faptice afacturilor fiscale și aavizelor de însoțire amărfii, nu este de natură aatrage nelegalitatea plăților efectuate pentru achiziționarea de produse. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 79 Codul de procedură fiscală., în vederea stabilirii stării de fapt fiscale și aobligațiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligați să conducă evidențe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 79 alin. (1) Codul de procedură fiscală., în vederea stabilirii stării de fapt fiscale și aobligațiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligați să conducă evidențe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare, care, potrivit art. 80 alin. (1) din același act normativ, trebuie păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediile secundare ale acestuia. [ Mai mult... ] 
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Un alt caz specific, reglementat de Codul de procedură fiscală, îl reprezintă efectuarea inspecției fiscale în cazul contribuabililor (persoane juridice române) care derulează operațiuni și tranzacții economice cu firme afiliate, atât rezidente, cât și nerezidente. În acest sens, la art. 79 alin. (2) Codul de procedură fiscală., care reglementează obligația contribuabililor de aconduce evidența fiscală, se precizează că: „În vederea stabilirii prețurilor de transfer, contribuabilii care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate au obligația ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească și să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul prețurilor de transfer”. Conținutul dosarului prețurilor de transfer afost aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.A.F. nr. 222/200839, conform celor expuse anterior, în detaliu, în cuprinsul Secțiunii a3-a din Capitolul 3 al prezentei lucrări. 
    39 M.Of. nr. 129 din 19 februarie 2008.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...