Obligația băncilor de a furniza informații | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Informații și expertize -
ARTICOLUL 54
Obligația băncilor de a furniza informații Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Băncile sunt obligate să comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care aceștia o au și domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se va face bilunar, cu referire la conturile deschise sau închise în perioada anterioară acesteia și va fi adresată Ministerului Economiei și Finanțelor. Jurisprudență

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Banca Națională a României vor elabora proceduri privind transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Economiei și Finanțelor, la cererea justificată a autorităților publice centrale și locale, va transmite informațiile deținute în baza alin. (1), în scopul îndeplinirii de către aceste autorități a atribuțiilor prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Secretul bancar – principiu (aroape) fără fond - Horatiu Sasu
Prevederea de mai sus – și mai ales alin. (4) - trebuie coroborată cu prevederile legale în materie de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar, mai exact cu prevederile art. art. 111 alin. (1) și art. 113, care admite în alin. (2) derogări printre care și furnizarea de informații către instituțiile prevăzute de lege. Practic, prin această derogare secretul bancar este înlăturat în fața organului fiscal, devenind practic cu aplicabilitate doar față de terții în genul clienților obișnuiți ai băncii.
Singurul aspect deocamdată inaccesibil organului fiscal este conținutul casetei de valori.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Băncile vor comunica Ministerului Finanțelor Publice (actualmente Ministerul Economiei și Finanțelor), Direcția generală a tehnologiei informației, bilunar, informațiile despre titularii - persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică - care deschid ori închid conturi de disponibilități la băncile respective. 
    Actualizarea informațiilor privind clienții nou-apăruți sau cei pentru care a încetat calitatea de client al băncii respective se va comunica, pe același canal, astfel: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...