Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrarea și aprecierea probelor - Colaborarea dintre autoritățile publice -
ARTICOLUL 60
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public, centrale și locale, precum și serviciile deconcentrate ale autorităților publice centrale vor furniza informații și acte organelor fiscale, la cererea acestora. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Cu alte cuvinte, prin modificarea introdusă de O.U.G. nr. 19/2008 organele fiscale au acces facil la orice date care privesc contribuabilul, fără a-l înștiința pe acesta. În alte țări (Grecia, spre exemplu, în domeniul prelucrării datelor personale) s-a luat atitudine împotriva acestei puteri discreționare de informare aorganelor fiscale. Deocamdată nu se pune problema accesului nelimitat la bazele de date ale băncilor, dar acestea trebuie să furnizeze informațiile cerute de organele fiscale, în limitele prevăzute de art. 54 Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Reviste:
Avocați vs. Big Brother. Note de caz în afacerea Bara și alții (II)
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...