Numirea curatorului fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Raportul juridic fiscal -
ARTICOLUL 19
Numirea curatorului fiscal Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Dacă nu există un împuternicit potrivit art. 18, organul fiscal, în condițiile legii, va solicita instanței judecătorești competente numirea unui curator fiscal pentru contribuabilul absent, al cărui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmități, bătrâneții sau unui handicap de orice fel, nu poate să își exercite și să își îndeplinească personal drepturile și obligațiile ce îi revin potrivit legii. Reviste (1)

(2) Pentru activitatea sa curatorul fiscal va fi remunerat potrivit hotărârii judecătorești, toate cheltuielile legate de această reprezentare fiind suportate de cel reprezentat. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Instituția curatorului fiscal seamănă cu aceea din dreptul comun, rolul curatorului fiind acela de a „gera” drepturile și obligațiile fiscale ale contribuabilului care din varii motive se află în imposibilitate de a-și administra el însuși drepturile și obligațiile fiscale. Deși legea nu menționează expres aceasta, s-a arătat în doctrină că se vor stabili prin hotărârea judecătorească de numire a curatorului, pe de o parte, și cu contribuabilul, pe de altă parte, și obligațiile fiscale ale curatorului. Aceiași autori consideră că persoana numită curator fiscal de către instanță nu va putea fi ținută răspunzătoare de plata taxelor și impozitelor datorate de contribuabil1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Creditorii și debitorii
Plătitorul
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Reviste:
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
COMUNICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PRIN PUBLICITATE. CONDIȚII
PUBLICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PE PAGINA DE INTERNET A AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE. CONDIȚII PREALABILE
Domiciliul fiscal – instrument util în relația contribuabilului cu administrația fiscală
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...