Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 23
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanță fiscală și obligația fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(2) Potrivit alin. (1) se naște dreptul organului fiscal de a stabili și a determina obligația fiscală datorată. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

"Dacă legea nu prevede altfel..." - Horatiu Sasu
Față de formularea de mai sus menționăm că în materie vamală obligațiile fiscale stabilite ulterior NU generează accesorii fiscale de la momentul declarației vamale, ci de la momentul pe care l-am arătat în comentariul aferent art. 16 din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Dreptul de creanță fiscală a statului, precum și obligația fiscală corelativă a contribuabilului iau naștere în momentul în care se constituie baza de impozitare a unui impozit, taxă, contribuție care le generează. În cazul plătitorilor de salarii și salariaților, nașterea obligației fiscale privind impozitul pe salarii și a contribuțiilor sociale aferente salariului (automat și dreptul de creanță al statului) intervine în momentul plății salariilor1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Creditorii și debitorii
Plătitorul
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabililor
Domiciliul fiscal
Competența generală
Competența teritorială
Reviste:
Datorie vamală. Calculul penalitărților de întârziere. Data săvârșirii infracțiunii
Casare cu trimitere pentru o nouă judecare. Nemotivarea hotărârii judecătorești
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Prietenii Fiscalității nr. 20/2019
Corelații privind prescripția extinctivă în Codul de procedură fiscală, Codul civil și noul Cod de procedură civilă
Regimul juridic al creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței. Aspecte procedurale
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Regimul juridic al creanțelor bugetare în cadrul procedurii insolvenței. Aspecte procedurale
Decizia de impunere – act de individualizare a obligației fiscale, titlu de creanță
Despre natura creanței și obligația de plată prevăzută de art. 40 din Legea 10/1995; prescripția în cazul dreptului patrimonial respectiv
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...