Modificări ulterioare înregistrării fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală -
ARTICOLUL 77
Modificări ulterioare înregistrării fiscale Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) La încetarea condițiilor care au generat înregistrarea fiscală, contribuabilii au obligația de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declarației de mențiuni. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Pentru calcularea termenelor de la alin. (1), a se vedea art. 68 Codul de procedură fiscală. 
    Modificările privitoare la domiciliul fiscal se fac prin completarea și depunerea la organul fiscal competent a „Cererii de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)”1, așa cum rezultă din O.M.F.P. nr. 262/2007. 
    1 M. Brăgaru, Înregistrarea fiscală a subiectelor de drept fiscal, în R.D.C. nr. 9/2005, p. 136. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    În baza art. 77 Codul de procedură fiscală., contribuabilul în cauză va depune la organul fiscal competent, în vederea înscrierii mențiunii în vectorul fiscal, și formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală /Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” sau, după caz, formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care desfășoară activitatea în mod independent sau exercită profesii libere”, până la data de 31 ianuarie 2011; [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 77 Codul de procedură fiscală., modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal competent din subordinea A.N.A.F., în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    În baza art. 77 Codul de procedură fiscală., contribuabilul în cauză va depune la organul fiscal competent, în vederea înscrierii mențiunii în vectorul fiscal, și formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală /Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” sau, după caz, formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care desfășoară activitatea în mod independent sau exercită profesii libere”, până la data de 31 ianuarie 2011; [ Mai mult... ] 

.....
    În acest sens, procedura de modificare din oficiu adomiciliului fiscal al contribuabilului urmează să fie inițiată de către organul fiscal în acărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit noul domiciliu fiscal (având în vedere definiția dată domiciliului fiscal la art. 31 Codul de procedură fiscală.), fără depunerea cererii de înregistrare aacestuia [sub forma unei declarații de mențiuni, conform prevederilor art. 77 alin. (1) Codul de procedură fiscală.]; organul fiscal în cauză are obligația să întocmească onotă privind modificarea din oficiu adomiciliului fiscal al contribuabilului care, în aceste condiții, ține loc de cerere de înregistrare adomiciliului fiscal al contribuabilului. Aspectul în sine are relevanță practică, deoarece unele societăți procedează la această metodă a„disipării” privind înregistrarea fiscală, în scopul tergiversării eforturilor organelor fiscale de ale proba starea de fapt fiscală, în conformitate cu mijloacele de administrare și apreciere aprobelor prevăzute în Titlul III, Capitolul III, „Administrarea și aprecierea probelor” din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Estimarea bazei de impunere
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabililor
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Obligația de înregistrare fiscală
Obligația înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidenței contabile și fiscale
Obligația de a depune declarații fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarațiilor fiscale
Corectarea declarațiilor fiscale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma și conținutul deciziei de impunere
Reviste:
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 06 ianuarie 2016 - Modificarea domiciliului fiscal
Ordinul MFP nr. 35/2014 privind modificarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor
COMUNICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PRIN PUBLICITATE. CONDIȚII
Doctrină:
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...