Mijloace de probă | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrarea și aprecierea probelor - Dispoziții generale -
ARTICOLUL 49
Mijloace de probă Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal, în condițiile legii, administrează mijloace de probă, putând proceda la: Jurisprudență

a) solicitarea informațiilor, de orice fel, din partea contribuabililor și a altor persoane; Jurisprudență

b) solicitarea de expertize; Jurisprudență

c) folosirea înscrisurilor; Jurisprudență

d) efectuarea de cercetări la fața locului.

(2) Probele administrate vor fi coroborate și apreciate ținându-se seama de forța lor doveditoare recunoscută de lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Alineatul 2 al art. 49 trebuie coroborat cu art. 2 alin. (2) și (3) Codul de procedură fiscală. 
    În fața instanțelor învestite cu litigii financiare, mijloacele de probă se pot administra și conform Codului comercial și Codului civil. Ideea are largi repercusiuni în favoarea comerciantului, câtă vreme alternativa ar oferi-o sistemul probator consacrat, în materie comercială, de art. 46 Codul comercial, cod căruia, cu preponderență față de Codul civil, ise supun subiecții supuși controlului efectuat de organele financiare. Codul comercial, suplinit de Codul civil, este obază legală în favoarea comerciantului, dar de care puțini se folosesc. Argumentarea se găsește pe larg la comentariul art. 1 Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Reviste:
Schimbări la Codul de procedură fiscală privind mijloacele de probă pentru constarea unei stări de fapt fiscale
Care sunt principalele modificări aduse de O.U.G. nr. 8/2014 la Codul fiscal și la Codul de procedură fiscală?
Inspectorii de la ANAF au drepturi noi. Care sunt acestea?
Procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă: ce valoare are?
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...