Limba oficială în administrația fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat -
ARTICOLUL 8
Limba oficială în administrația fiscală Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Limba oficială în administrația fiscală este limba română. Jurisprudență

(2) Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați. Jurisprudență

(3) Dispozițiile legale cu privire la folosirea limbii minorităților naționale se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Constituția României conține următoarele prevederi: 
    • art. 13: „În România, limba oficială este limba română”. 
    • art. 23 alin. (8): „Celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință, în limba pe care o înțelege, motivele reținerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoștință numai în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Codul de procedură fiscală, în art. 8, prevede că limba oficială în administrația fiscală este limba română. Dacă la organele fiscale se depun petiții, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, organele fiscale vor solicita ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală
Funcționarea Comisiei fiscale centrale
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...