Întreruperea termenului de prescripție | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea -
ARTICOLUL 133
Întreruperea termenului de prescripție Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Termenul de prescripție prevăzut la art. 131 se întrerupe: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; Jurisprudență

b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii în orice alt mod a datoriei; Jurisprudență

c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită; Jurisprudență, Reviste (1)

d) în alte cazuri prevăzute de lege. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Termenul de prescripție se întrerupe, printre altele, în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; aceste cazuri și condiții sunt, potrivit reglementării generale în materie (Decretul nr. 167/1958): 
    - prin recunoașterea dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripția (inclusiv o plată parțială - n.a.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
Înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurătoriu
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Reviste:
Corelații privind prescripția extinctivă în Codul de procedură fiscală, Codul civil și noul Cod de procedură civilă
Stingerea obligațiilor fiscale prin darea în plată
Suspendarea prescripțiilor extinctive în materie fiscală prin aplicarea art. 2532 pct. 5 din Codul civil în vigoare
Prevalența economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal/La primauté de l’économique sur le juridique – modalité de combattre l’abus de droit dans le droit fiscal/Prevalence of the economic over the legal – a manner of fighting the abuse of right in the fiscal law
Contestație la executare - act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului - nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...