Interpretarea legii | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Aplicarea prevederilor legislației fiscale -
ARTICOLUL 13
Interpretarea legii Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în lege. Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Interpretarea dată de Curtea Constituțională - două precizări - Horatiu Sasu
Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la interpretarea Codului de procedură fiscală, prin Decizia 217/2004, din care redăm în extras: “Conform jurisprudenței constante a Curții Constituționale, dacă prevederile unui act normativ au fost abrogate, însă soluția legislativă prevăzută de acestea a fost preluată în conținutul altui act normativ, Curtea se va pronunța asupra dispozițiilor corespunzătoare din noua reglementare. În ceea ce privește dispozițiile art. 1 alin. (1) și (2) din Codul de procedură fiscală, Curtea constată că, așa cum susține însuși autorul excepției, acesta critică neconstituționalitatea modului de aplicare și interpretare a textelor de lege.
Astfel, potrivit dispozițiilor art. 2 alin. 3 teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, "Curtea Constituțională nu se poate pronunța asupra modului de interpretare și aplicare a legii, ci numai asupra înțelesului sau contrar Constituției" și, în consecință, Curtea va respinge aceasta excepție ca fiind inadmisibilă”.
[ Mai mult... ]

Normele de aplicare aferentelor legilor sau ordonanțelor abrogate mai sunt valabile? - Horatiu Sasu
Conform normelor de tehnică legislativă cuprinse în art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă.
Rezultă așadar, că un act administrativ cu caracter normativ nu mai poate produce efecte după abrogarea legii în temeiul căreia a fost emis.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Scopul principal al întregului sistem de drept este asigurarea desfășurării organizate a raporturilor sociale în conformitate cu reglementările existente. Acest scop este atins și dreptul devine eficient numai în măsura în care sunt respectate prevederile sale1. Iar acest deziderat se impune deopotrivă pentru contribuabil și pentru organul fiscal. 
    1 I. Santai, op. cit., p. 125. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală
Funcționarea Comisiei fiscale centrale
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Reviste:
8. Stabilirea impozitului și a taxei pentru autorizarea construcției. Locuință. aplicarea coeficientului de majorare
Codul fiscal român, "instrument" de valorificare a conceptelor de dreptul (fiscal) al UE/[The Romanian fiscal code, "instrument" for the use of the concepts of (fiscal) law of the EU]
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...