Insolvabilitatea | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități -
ARTICOLUL 176
Insolvabilitatea Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) În sensul prezentului cod, este insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligațiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile. Jurisprudență

(2) Pentru creanțele fiscale ale debitorilor declarați în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanței din evidența curentă și trecerea ei într-o evidență separată. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul debitorilor prevăzuți la alin. (2), prin excepție de la dispozițiile art. 148 alin. (3), executarea silită se întrerupe. Organele fiscale au obligația ca cel puțin o dată pe an să efectueze o investigație asupra stării acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silită. Jurisprudență

(4) În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, organele de executare vor lua măsurile necesare de trecere din evidență separată în evidența curentă și de executare silită.

(5) Dacă la sfârșitul perioadei de prescripție nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creanțelor fiscale din evidența analitică pe plătitor, potrivit art. 134. Scăderea se face și în cursul perioadei de prescripție în cazul debitorilor, persoane fizice, decedați sau dispăruți, pentru care nu există moștenitori care au acceptat succesiunea.

(6) Creanțele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrul comerțului, se scad din evidența analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligațiilor fiscale, în condițiile legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Articolul de lege pe care îl adnotăm, precum și cel care urmează, fac diferența între insolvabilitate și insolvență. Distincția nu mai este prevăzută în Legea nr. 85/2006 (Legea privind procedura insolvenței). 
    Astfel, potrivit legii, insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile: [ Mai mult... ] 

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    Aspectul de noutate adus de O.U.G. nr. 54/2010 – acărui importanță și relevanță subzistă inclusiv prin prisma incidenței în practică – se referă la faptul că au fost introduse 3 noi cazuri de atragere arăspunderii solidare, așa cum acestea sunt sistematizate în cuprinsul alin. (2) al art. 27.Din această perspectivă, în cazul obligațiilor de plată restante ale debitorului declarat insolvabil (în condițiile art. 176 Codul de procedură fiscală.), răspund solidar cu acesta și următoarele persoane: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Procesul verbal de adjudecare
Reluarea procedurii de valorificare
Cheltuieli de executare silită
Sumele realizate din executare silită
Ordinea de distribuire
Reguli privind eliberarea și distribuirea
Contestația la executare silită
Termen de contestare
Judecarea contestației
Darea în plată
Insolvabilitatea
Deschiderea procedurii insolvenței
Anularea creanțelor fiscale
Scopul
Sfera de aplicare
Autoritatea competentă din România
Furnizarea de informații
Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă
Recuperarea creanței și aplicarea măsurilor asigurătorii
Titlul executoriu
Modificarea ulterioară a creanței
Reviste:
Condiția și termenul - modalitățile actului juridic civil în reglementarea noului Cod civil
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Practică judiciară (extrase)
Netemeinica soluționare a acțiunii civile. Nelegalitatea dispozițiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare cuvenite părții civile
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...