Înscrierea creanțelor la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
ARTICOLUL 230
Înscrierea creanțelor la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Pentru creanțele fiscale administrate de către Ministerul Economiei și Finanțelor, acesta este autorizat ca operator care, prin unitățile sale teritoriale, ca agenți împuterniciți, să înscrie creanțe cuprinse în titluri executorii la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Conform Legii nr. 99/19991, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (arhiva) este un sistem informatic de evidență a priorității garanțiilor reale, mobiliare, structurată pe persoane și pe bunuri. Guvernul, prin Autoritatea de Supraveghere, concesionează prin licitație publică dreptul de exploatare al arhivei către orice persoane fizice sau juridice care întrunesc cerințele stabilite prin regulament și care alcătuiesc corpul operatorilor. Persoanele fizice care efectuează direct înregistrările în arhivă sunt denumite agenți autorizați. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Dispoziții aplicabile
Dispoziții privind regimul vamal
Dispoziții privind stoparea ajutorului de stat
Dispoziții privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis
Dispoziții privind funcționarii publici din cadrul organelor fiscale
Acte normative de aplicare
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Înscrierea creanțelor la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
Dispoziții privind termenele
Confiscări
Constatarea faptelor ce pot constitui infracțiuni
Dispoziții procedurale privind înregistrarea în cazul unor activități cu produse accizabile
Dispoziții tranzitorii privind înregistrarea fiscală
Dispoziții tranzitorii privind soluționarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
Dispoziții tranzitorii privind inspecția fiscală
Dispoziții tranzitorii privind soluționarea contestațiilor
Dispoziții tranzitorii privind executarea silită
Intrarea în vigoare
Reviste:
Contestație formulată împotriva măsurii luate de administratorul judiciar de a nu înscrie întreaga creanță în categoria creanțelor garantate. Avize de ipotecă inițiale depuse în dovedirea caracterului garantat al creanței. Efecte
Contestație formulată împotriva măsurii luate de administratorul judiciar de a nu înscrie întreaga creanță în categoria creanțelor garantate. Avize de ipotecă inițiale depuse în dovedirea caracterului garantat al creanței. Efecte
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (I)
Procedura de executare silită pentru sumele ce se cuvin debitorilor
ANAF schimbă plafoanele pentru popririle pe conturi. Care sunt noile sume
Procedura ANAF pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...