Îndreptarea erorilor materiale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții procedurale generale - Actele emise de organele fiscale -
ARTICOLUL 48
Îndreptarea erorilor materiale Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. Actul administrativ corectat se va comunica contribuabilului, potrivit legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Îndreptarea erorilor presupune o procedură destul de simplă, pe care o exemplificăm: o persoană fizică a primit prin poștă decizia de impunere anuală în cazul impozitului pe venit prin care se stipula că are de plată o sumă de 3.000 lei. Decizia de impunere nu era semnată. Persoana fizică anunță organul fiscal cu privire la lipsa semnăturii persoanei împuternicite a acestuia, urmând ca actul să fie modificat prin semnarea lui. Semnarea actului de către persoana împuternicită a organului fiscal nu aduce modificări de fond, referitoare la sumele prevăzute în act1. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Acord asupra competenței
Conflictul de interese
Abținerea și recuzarea
Noțiunea de act administrativ fiscal
Soluția fiscală individuală anticipată și acordul de preț în avans
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Reviste:
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 16 septembrie 2015 - Îndreptarea erorilor materiale din documentele de plată întocmite de contribuabili
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...