Începerea termenului de prescripție | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere compensarea sau restituirea -
ARTICOLUL 131
Începerea termenului de prescripție Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) Dreptul de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Evitarea confuziei între două forme de prescripție - Horatiu Sasu
Termenul de prescripție prevăzut la alin. (2) se referă la ÎNCASAREA creanțelor fiscale ale statului provenind din amenzi contravenționale. A nu se confunda acest termen cu termenul de prescripție de 6 luni referitor la aplicarea sancțiunii contravenționale, conform O.G. nr. 2/2001 privind regimul contravențiilor.. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Conform Deciziei nr. 202/20071 a Curții Constituționale a fost respinsă excepția de neconstituționalitate a alin. (1) din art. 131 Codul de procedură fiscală. 
    1 M. Of. nr. 255 din 17 aprilie 2007. 

    Nu trebuie făcută confuzie între termenul de prescripție prevăzut la alin. (2), care se referă la încasarea creanțelor fiscale ale statului provenind din amenzi contravenționale, și termenul de prescripție referitor la aplicarea sancțiunii contravenționale, care este de 6 luni de la data săvârșirii abaterii în cauză, conform reglementărilor aduse de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 2. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Majorări de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Majorări de întârziere în cazul compensării și în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară
Majorări de întârziere în cazul înlesnirilor la plată
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
Înlesniri la plata obligațiilor fiscale
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurătoriu
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reviste:
Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită. Natura juridică a creanței
Stingerea obligațiilor fiscale prin darea în plată
Administrator. Răspundere. Existența unor debite fiscale restante. Neprezentarea administratorului unei societăți pentru a da relații organului fiscal. Lipsa relei-credințe
CCR: Se încalcă dreptul la un proces echitabil?
Amenda contravențională și amenda penală
Executarea silită a creanțelor fiscale: prescripția
Decizie de impunere. Procedura de comunicare a avizului de inspecție fiscală și relevanța acesteia în ce privește prescripția dreptului de a se stabili creanțe fiscale. Venitul din cesiuni și obligația de a proceda la calculare și reținere de impozit pe venit
Suspendarea prescripțiilor extinctive în materie fiscală prin aplicarea art. 2532 pct. 5 din Codul civil în vigoare
Corelații privind prescripția extinctivă în Codul de procedură fiscală, Codul civil și noul Cod de procedură civilă
Anulare decizie de impunere emisă de C.A.S. Admitere recurs
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...