Împuterniciții | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Raportul juridic fiscal -
ARTICOLUL 18
Împuterniciții Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În relațiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conținutul și limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil să își îndeplinească personal obligațiile fiscale, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2). Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Împuternicitul este obligat să înregistreze la organul fiscal actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege. Revocarea împuternicirii operează față de organul fiscal de la data înregistrării actului de revocare. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul reprezentării contribuabililor în relațiile cu organele fiscale prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligația de a depune declarații la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele și din averea contribuabilului, obligațiile acestuia din urmă față de organul fiscal. Jurisprudență, Reviste (4)

(5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile și reprezentanților fiscali desemnați potrivit Codului fiscal, dacă legea nu prevede altfel.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    Reprezentarea contribuabililor prin împuternicit în cadrul procedurii fiscale se face prin mandat special, ceea ce rezultă din interpretarea prevederilor legale de mai sus. 
    Mandatul este special când se dă pentru o singură operație juridică (procuratio unicus rei) sau pentru anumite operații determinate și general când mandatarul primește împuternicirea de a se ocupa de toate treburile mandantului (procuratio omnium bonorum)1. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Prin excepție de la dispozițiile art. 18 alin. (1) Codul de procedură fiscală., pentru contribuabilii prevăzuți la art. 72 alin. (1) lit. e) Codul de procedură fiscală., precum și pentru contribuabilii nerezidenți persoane juridice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Creanțele fiscale
Obligațiile fiscale
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Creditorii și debitorii
Plătitorul
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Reviste:
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
O.U.G. nr. 40/2014 pentru modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri fiscale
COMUNICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PRIN PUBLICITATE. CONDIȚII
PUBLICAREA TITLULUI DE CREANȚĂ FISCALĂ PE PAGINA DE INTERNET A AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE. CONDIȚII PREALABILE
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...