Furnizarea periodică de informații | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Administrarea și aprecierea probelor - Informații și expertize -
ARTICOLUL 53
Furnizarea periodică de informații Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Contribuabilii sunt obligați să furnizeze periodic organelor fiscale informații referitoare la activitatea desfășurată.

(2) Furnizarea informațiilor prevăzute la alin. (1) se face prin completarea unei declarații pe proprie răspundere.

(3) Natura informațiilor, periodicitatea, precum și modelul declarațiilor se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Fiscală din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
    În cazul în care pentru refuzul prezentării de înscrisuri este prevăzută osancțiune contravențională, nu același lucru se întâmplă cu refuzul furnizării de informații, iar legea contravențională nu poate fi aplicată prin analogie altor fapte. Considerăm că, în lipsa unei prevederi exprese, singura sancțiune aplicabilă ar fi stabilirea stării de fapt fiscale fără ase lua în considerare punctul de vedere al contribuabilului (a se vedea și art. 67 Codul de procedură fiscală.). În cazul altor persoane decât contribuabilul nu este aplicabilă nici măcar această sancțiune (întrucât asemenea persoane nu sunt afectate de stabilirea situației de fapt fiscale), or lipsa sancțiunii juridice pune însă la îndoială însăși caracterul de „obligație juridică” de furnizare ainformațiilor2. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desființarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
Comunicarea informațiilor între organele fiscale
Obligația de a furniza informații
Furnizarea periodică de informații
Obligația băncilor de a furniza informații
Expertiza
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Reviste:
Ordinul ANAF nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național
Cum ne monitorizează organele fiscale conturile
Doctrină:
Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...